Det sammenbrudte vandkraftværk (Sverige)

Svenskerne har med deres mange søer og elve for mange år siden fundet ud af at det ville være oplagt at udnytte landskabet til at producere billig strøm, de har derfor igennem årene bygget rigtig mange vandkraftværket rundt omkring.

Et af disse vandkraftværket er dette lille værk som blev opført i 1953 for at forsyne de omkringliggende småbyer med strøm.
værket var producerede strøm i over 50 år, men i 201 0 skete der noget så det blev lukket ned og forladt.

Igennem værkets levetid havende man ikke været særlig god til at vedligeholde det, det resulterede i at dæmningen der holdt værkets store vandreserver tilbage sprang læk og  der var fare for at over 1 million kubikmeter vand ville strømme ud og oversvømme de omkringliggende byer.
Heldigvis var det lokale  redningsberedskab hurtigt fremme og fik standset en potentiel katastrofe, inden den udviklede sig.

Uheldet betød at man gennemgik kraftværket med en tættekam, og derved fandt man ud af at det var i så dårlig stand at det ikke kunne betale sig at renovere det.

Så den 7. November 2010 var det slut og værket blev lukket ned og forladt. Siden har det stået som lidt af en atraktion for diverse kanoroere og andre der lige kom forbi.

Tjernobyl atomkraftværk (Ukraine)

Reaktor 4 hvor katastrofen skete.

Lørdag den 23. April 1986 kl. 1,23 sprang Tjernobyl Atomkraftværkets blok 4 i luften og forårsagede en af de største naturkatastrofer der nogensinde er sket.

336.000 mennesker blev permanent evakueret og ca 6,6 millioner blev berørt på den ene eller anden måde.

Reaktor 6 og 7 der var under opførsel i 1986, og nu står forladt og omgivet af byggekraner.
Reaktor 6 og 7 der var under opførsel i 1986, og nu står forladt og omgivet af byggekraner.
Reaktor 6 og 7 der var under opførsel i 1986, og nu står forladt og omgivet af byggekraner.

30 år efter ulykken er der lavet en sikkerhedszone i en radius på 30km rundt om værket. Her er der kun adgang hvis man har speciel tilladelse.

En sådan tilladelse fik jeg og de billeder jeg fik tager kan ses her samt i nogen af de kommende indlæg.

Den sidste færge er sejlet (Danmark)

I mange år var der en travl og ret populær færgerute, Der især var kendt for sin legendariske kaffe.
Men trafikken steg og færgene kunne snart ikke følge med mere. Derfor besluttede folketinget efter grundige overvejelser at bygge en bro, og så kunne færgeoverfarten ikke længere betale sig.

Idag er de fleste minder om de gamle færger forsvundet men der ligger dog stadigvæk et enkelt færgeleje som venter på den næste færge ligger til kaj.